主頁
 投資組合
 基金/市場動向
 ETF
 強積金/生活理財
 基金工具
 基金篩選器
 基金檢閱
 組別排行榜
 保證基金
 

98% av fonderna på plus

Jonas Lindmark 18/05/05
Av 506 fonder med säte i Sverige är det per 17 maj bara 9 som har en negativ avkastning hittills under år 2005. En viktig orsak är att den svenska kronan har försvagats, medan dollarn har stärkts kraftigt mot övriga valutor, vilket betyder att de flesta utländska aktier och räntepapper har blivit mer värda räknat i kronor. De nio fonder som minskat i värde är två internetfonder, tre hedgefonder, två Japanfonder samt Robur Skogsfond och Skånefonden. I topp, med en värdeökning kring 20 procent sedan årsskiftet, är East Capital Baltikum, Länsförsäkringar Fastighetsfond, två Balkanfonder och Simplicity Norden. Därefter är det främst läkemedelsfonder och Rysslandsfonder som givit hög avkastning.
作者簡介 Jonas Lindmark

Jonas Lindmark